در این بخش شما را با اقداماتی که قبل و بعد از مهاجرت به کانادا باید انجام دهید آشنا خواهیم کرد. شرایط افراد تازه وارد به کانادا اغلب با هم متفاوت است، از این رو در این لیست به اقداماتی اشاره شده است که ممکن است در مراحل مختلف سفر به کانادا و اخذ ویزای کانادا بصورت عمومی نیاز به انجام آنها داشته باشید.

ادامه مطلب